Qmini A7 е иновативнo ръчнo GPS устройствo, работещо с висока точност с размерите и функционалността на смартфон. Приложим при трасиране на граници, площи, точки, линии, проекти, както и при очертаване и записване на информация за стопанисваните терени – на практика без ограничение на обема входирана информация.

Qmini A7 е една от иновациите на Hi-Target, приложима в професионалното земеделие. Изключително компактен и лесен за употреба, Qmini A7 е с функциалностите на смарт телефон, като едновременно с това предоставя възможност на всеки земеделски производител да управлява земите си лесно и с максимална точност при използването на различни приложения.

Освен изключително високата точност на замерванията, с допустими отклонения до 20-30 см, Qmini A7 предоставя възможност за добавяне на голям обем информация за всяка площ/всеки парцел (култура, обработки, използвани торове и ПРЗ, специфики на почвите, документи за ползване и т.н.).

Друга важна информация за Qmini A7:

 • Работа с Android 6.0 OS
 • 3GB RAM
 • 2.0GHz 8 ядрен високоскоростен процесор
 • Събиране на ГИС данни с точност до 10 см
 • Очертаване на площи и запис на следа
 • Трасиране на парцели/навигиране
 • Зареждане и визуализация на КВС/имоти
 • Ударо, водо и прахоустойчив
 • Доказано запазва своите вид и функции при изпускане от 1,5 м. височина
 • До 12 часа работен режим без прекъсване, благодарение на 5500 mAh батерия
 • Патентована антена и RTK алгоритъм за достигане на максимално възможната точност
 • Възможност за използване на всички приложения, свалени директно от Google Play Store, с точността осигурена от устройството
 • Безплатно обновяване на софтуера