Оценка състоянието на продуктицята и карти с променлива норма

Чрез Wingtra безпилотна летателна система и последен модел мултиспектрална камера получаваме детайлни карти за мониторинг на полето с листна маса и нейното състояние, съдържание на хлорофил (азотен индекс) - здравословно състояние на растенията, както и разпознаване на плевелите и др. Полетите могат да се извършват всеки ден и така може да се изготвя цялостен модел на стопанството.

Всеки земеделски производител трябва да познава своята ферма, не само като
организация и структура. Той трябва да има информация за състоянието на растителните
масиви в определени (ключови) моменти от техния фенологичен цикъл, за да може да
вземе правилни решения. Благодарение на развитието на Wingtra могат да се генерират
бързи и адекватни фермерски решения. Има редица предимства на използването на
изображения от Wingtra пред изображения от спътникови системи в прецизното земеделие.

Веднага може да се отиде при конкретния проблем и да се намери оптималното решение, с което да бъде отстранен навреме.

 На база всички резултати изготвяме карти с променлива норма на торене, която може да бъде заредена в BlackBox Marine навигацията и така да увеличите продукцията и да намалите разходите.

Трасиране с безпилотен самолет

Чрез Wingtra безпилотната летателна система получаваме ортофото изображение с точност на целия модел 1см. По този начин без проблем могат да се наложат реалните граници на имотите и да се провери кога и къде има несъответствие с насажденията. Размерите на всеки пиксел са 0.7х0.7см. Можем да мерим линии, точки, площи и разстояния директно от компютъра с реална точност от 1см!

Цялата система работи с 42 Mpx камера и най-високо ниво на PPK точност. Wingtra е абсолютен лидер при фотограметрията в световен мащаб.

Трасиране

Трасиране на имот с професионален GPS и точност 1см. Изготвяне на становище, поставяне на маркери, изготвяне на скица (при необходимост) и осигуряване на SHP файл, съвместим с МЗХГ и ДЗФ.

Променлива норма в BlackBox навигация

При наличие на мултиспектрален анализ от Wingtra или почвен анализ или други методи на изследване - можем да изградим карта с променлива норма на торене, която автоматично от компютърния ни софтуер BlackBox CORE да бъде дистанционно синхронизирана с машините Ви. Така ще спестите време и материал, като той ще бъде прилаган контролирано точно там, където трябва. BlackBox Marine ще се погрижи това да стане изключително лесно и приятно, докато Вие правите икономия.

Осигуряваме RTK абонаменти на атрактивни цени в цялата страна за навигации или ръчни GPS устройства чрез изградени CORS станции