Qmini A7

Qmini A7 е иновативнo ръчнo GPS устройствo, работещо с висока точност с размерите и функционалността на смартфон. Приложим при трасиране на граници, площи, точки, линии, проекти, както и при очертаване и записване на информация за стопанисваните терени – на практика без ограничение на обема входирана информация. Qmini A7 е една от иновациите на Hi-Target, приложима в професионалното земеделие. Изключително компактен и лесен за употреба, Qmini A7 е с функциалностите на смарт телефон, като едновременно с това предоставя възможност на всеки земеделски производител да управлява земите си лесно и с максимална точност при използването на различни приложения. Освен изключително високата точност на замерванията, с допустими отклонения до 20-30 см, Qmini A7 предоставя възможност за добавяне на голям обем информация за всяка площ/всеки парцел (култура, обработки, използвани торове и ПРЗ, специфики на почвите, документи за ползване и т.н.). Друга важна информация за Qmini A7: - Работа с Android 6.0 OS, 3GB RAM, 2.0GHz 8 ядрен високоскоростен процесор; - Събиране на ГИС данни с точност до 10 см. Очертаване на площи и запис на следа. Трасиране на парцели/навигиране. Зареждане и визуализация на КВС/имоти. - Ударо, водо и прахоустойчив. Доказано запазва своите вид и функции при изпускане от 1,5 м. височина. - До 12 часа работен режим без прекъсване, благодарение на 5500 mAh батерия. - Патентована антена и RTK алгоритъм за достигане на максимално възможната точност. - Възможност за използване на всички приложения, свалени директно от Google Play Store, с точността осигурена от устройството. Безплатно обновяване на софтуера.

Навигация № 1 в Англия вече и у нас – уникалната BlackBox Air! Прецизното земеделие...